Webzo lijfrente

De beginpagina - alles over lijfrente

Afsluiten

Wanneer u het best een verzekering af kunt sluiten

Oversluiten

Niet tevreden met uw huidige polis? Sluit hem dan over

Kapitaalverzekering

Een speciaal soort levensverzekering, lees er meer over.

Pensioen advies

Degelijk advies van een ervaren adviseur

Ontslagpremie

Wat kunt u het beste doen met uw ontslagpremie?

Stamrecht BV

Alles over de stamrecht BV, de kosten en baten.

Gouden handdruk

Alles over de mogelijkheden die u heeft met een gouden handdruk

Direct aangaande lijfrente

Wilt u direct lijfrente aankopen? Lees hier meer over!

Meer over verzekeringen

Andersoortige verzekeringen en keuzemogelijkheden.

Links

Links naar andere financiele websites

Onderwerpen

Alle onderwerpen op deze website


 

Begunstigden lijfrente en contradekking

Begunstigden van de lijfrente en lijfrentevormen

Bij de meeste lijfrentevormen bent u zelf de begunstigde van de lijfrenteuitkering. Het gaat dan bijvoorbeeld om vormen als de overbruggingslijfrente, oudedagslijfrente of een kapitaalverzekering. U ontvangt dus zelf de uitkering en niet een ander.

Als u voor contradekking kiest wordt de uitkering bij uw overlijden toch uitgekeerd. De contradekking is een speciale verzekering die garandeert dat uw naasten het restant van de lijfrente die u heeft opgebouwd uitgekeerd krijgen als u plotseling komt te overlijden.

Een andere lijfrentevorm is de nabestaandenlijfrente. Bij deze lijfrente zijn uw nabestaanden het doel van de uitkering. Is de persoon iemand van buiten uw naaste familie dan is de looptijd onbeperkt. Sluit u een nabestaandenlijfrente voor uw kinderen af dan duurt de lijfrente uitkering maximaal tot het moment dat uw jongste kind de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt. Vaak is deze regeling gunstig voor kleinkinderen, bijvoorbeeld om hun studie mee te bekostigen in de toekomst.

De premie voor een levenslange lijfrente uitkering die bestemd is voor een meerderjarig invalide (klein)kind is onbeperkt aftrekbaar.


Kiezen voor garantie of kiezen voor beleggen?

Neemt u het risico voor lief en wilt u inzetten op ene hoog rendement, kies dan voor een lijfrentevorm die gebruik maakt van beleggen. Heeft u liever zekerheid kies dan voor een garantievorm.


Lees ook:

Beleggingslijfrente

Garantielijfrente

Webzo Lijfrente is een informatieve site. Wij bemiddelen niet in lijfrente of verzekeringen en u kunt op deze site geen lijfrente offerte opvragen. Wij bieden onafhankelijke, kritische informatie voor consumenten die op zoek zijn naar goede lijfrente informatie.

 

Meer onderwerpen:

Basisaftrek
Basisruimte
Begunstigden
Beheer koopsom
Beleggingslijfrente
Berekening lijfrente
Bruto rendement

Contraverzekering lijfrente

Eerder stoppen met werken
Expirerende lijfrente

Fiscale oudedags reserve

Garantie lijfrente
Gouden handdruk
Gouden handdrukpolis
Gouden handdruk offerte
Gouden handdruk mogelijkheden

Hoog bod

Inhaalruimte

Jaarrente
Jaarruimte

Kantonrechtersformule
Kapitaalverzekering
Keuringseisen
Koopsom

Levenslange lijfrente
Lijfrente advies
Lijfrente
Lijfrentevormen
Lijfrentepolis
Lijfrente pensioen
Lijfrenteverzekering

Nabestaandenlijfrente
Nieuw regime

Ontslagpremie
Ontslaguitkering
Opbouw lijfrente
Opbouwfase
Oversluiten
Oud regime
Oudedagslijfrente
Overbruggingslijfrente

Pensioen
Pensioen advies
Pensioengat
Pensioenopbouw
Premiepolis

Regime
Rendement lijfrente

Saldolijfrente
Stamrecht BV

Tijdelijke lijfrente

Uitkeringsfase
Uitkering lijfrente

Vrijvallende lijfrente
Verzilveren